TPHCM thí điểm thanh toán tự động trên xe buýt

Hành khách dùng thẻ tự động thanh toán tiền đi xe buýt.  Ảnh: M.Q
Hành khách dùng thẻ tự động thanh toán tiền đi xe buýt. Ảnh: M.Q
Hành khách dùng thẻ tự động thanh toán tiền đi xe buýt. Ảnh: M.Q
Lên top