TPHCM: Thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot"

Lễ thành lập Trung tâm giáo dục và đào tạo trí tuệ nhân tạo. Ảnh: CTV
Lễ thành lập Trung tâm giáo dục và đào tạo trí tuệ nhân tạo. Ảnh: CTV
Lễ thành lập Trung tâm giáo dục và đào tạo trí tuệ nhân tạo. Ảnh: CTV
Lên top