TPHCM tăng phí bảo vệ môi trường: Không chú trọng tăng thu mà để đảm bảo môi trường

Kênh Ba Bò chảy qua địa bàn TPHCM thường xuyên ô nhiễm nặng. Ảnh: MINH QUÂN
Kênh Ba Bò chảy qua địa bàn TPHCM thường xuyên ô nhiễm nặng. Ảnh: MINH QUÂN
Kênh Ba Bò chảy qua địa bàn TPHCM thường xuyên ô nhiễm nặng. Ảnh: MINH QUÂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top