TPHCM tăng cường Chỉ thị 16, dân khu phong tỏa chỉ ra khỏi nhà 2 lần/tuần

Người dân ở khu phong tỏa chỉ được ra khỏi nhà mua thực phẩm thiết yếu 2 lần/tuần và dùng phiếu đi chợ.  Ảnh: Anh Tú
Người dân ở khu phong tỏa chỉ được ra khỏi nhà mua thực phẩm thiết yếu 2 lần/tuần và dùng phiếu đi chợ. Ảnh: Anh Tú
Người dân ở khu phong tỏa chỉ được ra khỏi nhà mua thực phẩm thiết yếu 2 lần/tuần và dùng phiếu đi chợ. Ảnh: Anh Tú
Lên top