TPHCM tạm ngừng kinh doanh dịch vụ massage của một khách sạn tại Quận 5

Liên quan đến bệnh nhân 1883, một khách sạn tại Quận 5 phải tạm dừng dịch vụ massage. Ảnh: Tâm An
Liên quan đến bệnh nhân 1883, một khách sạn tại Quận 5 phải tạm dừng dịch vụ massage. Ảnh: Tâm An
Liên quan đến bệnh nhân 1883, một khách sạn tại Quận 5 phải tạm dừng dịch vụ massage. Ảnh: Tâm An
Lên top