TPHCM: Tạm dừng phà Cát Lái, phà Bình Khánh vẫn hoạt động

Phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) vẫn được hoạt động trong thời gian tới.  Ảnh: Minh Quân
Phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) vẫn được hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: Minh Quân
Phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) vẫn được hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: Minh Quân
Lên top