TPHCM tạm dừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống

TPHCM tạm ngừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống.  Ảnh: Huân Cao
TPHCM tạm ngừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Ảnh: Huân Cao
TPHCM tạm ngừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Ảnh: Huân Cao
Lên top