TPHCM: Số ca liên mắc COVID-19 có thể còn tăng trong những ngày tới

Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM trong 19 ngày qua. Ảnh: Thanh Chân. Nguồn: HCDC
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM trong 19 ngày qua. Ảnh: Thanh Chân. Nguồn: HCDC
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM trong 19 ngày qua. Ảnh: Thanh Chân. Nguồn: HCDC
Lên top