TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Tiên vaccine COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Tiên vaccine COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Tiên vaccine COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Lên top