TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

Nhiều loại hồ sơ, thủ tục của người dân tại TP.HCM đã được các cơ quan, banh ngành giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (ảnh:PK).
Nhiều loại hồ sơ, thủ tục của người dân tại TP.HCM đã được các cơ quan, banh ngành giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (ảnh:PK).
Nhiều loại hồ sơ, thủ tục của người dân tại TP.HCM đã được các cơ quan, banh ngành giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (ảnh:PK).
Lên top