TPHCM sẽ có 2 loại "thẻ xanh COVID", cấp cho ai và được làm gì?

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine được tham gia nhiều hoạt động hơn người tiêm 1 mũi vaccine.   Ảnh: Minh Quân
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine được tham gia nhiều hoạt động hơn người tiêm 1 mũi vaccine. Ảnh: Minh Quân
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine được tham gia nhiều hoạt động hơn người tiêm 1 mũi vaccine. Ảnh: Minh Quân
Lên top