TPHCM sẽ bố trí không quá 4 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở

TPHCM sẽ bố trí không quá 4 cán bộ công chức, viên chức làm việc tại trụ sở. Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ bố trí không quá 4 cán bộ công chức, viên chức làm việc tại trụ sở. Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ bố trí không quá 4 cán bộ công chức, viên chức làm việc tại trụ sở. Ảnh: Minh Quân
Lên top