TPHCM ra nhiều quy định với người dân trở lại Thành phố sau lễ 30.4 và 1.5

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cập nhật giám sát người từ tỉnh khác vào TPHCM. Theo HCDC
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cập nhật giám sát người từ tỉnh khác vào TPHCM. Theo HCDC
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cập nhật giám sát người từ tỉnh khác vào TPHCM. Theo HCDC
Lên top