TPHCM: Quận Bình Thạnh tiêm vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna

TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 với những đối tượng đã tiêm mũi 1 là 4 loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell. Ảnh: LĐO
TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 với những đối tượng đã tiêm mũi 1 là 4 loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell. Ảnh: LĐO
TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 với những đối tượng đã tiêm mũi 1 là 4 loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell. Ảnh: LĐO
Lên top