Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TP.HCM: "Quận 1 không cấm anh Đoàn Ngọc Hải xuống đường"

Chánh Văn phòng TP.HCM Võ Văn Hoan (người ngồi) chủ trì cuộc họp báo.
Chánh Văn phòng TP.HCM Võ Văn Hoan (người ngồi) chủ trì cuộc họp báo.