TPHCM phạt công chức ra đường nếu không đeo thẻ ngành, mặc đồng phục

Cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra giấy tờ người dân khi ra đường.  Ảnh: Anh Tú
Cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra giấy tờ người dân khi ra đường. Ảnh: Anh Tú
Cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra giấy tờ người dân khi ra đường. Ảnh: Anh Tú
Lên top