TPHCM: Phần lớn người dân đi viếng chùa đầu năm có ý thức phòng chống dịch

Người dân đi viếng chùa đứng giãn cách và đều đeo khẩu trang. Ảnh: Huân Cao
Người dân đi viếng chùa đứng giãn cách và đều đeo khẩu trang. Ảnh: Huân Cao
Người dân đi viếng chùa đứng giãn cách và đều đeo khẩu trang. Ảnh: Huân Cao
Lên top