TPHCM phản hồi về một số nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước

TPHCM họp báo giải trình về những kết luận của Kiểm Toán nhà nước. Ảnh: Quang Duy
TPHCM họp báo giải trình về những kết luận của Kiểm Toán nhà nước. Ảnh: Quang Duy
TPHCM họp báo giải trình về những kết luận của Kiểm Toán nhà nước. Ảnh: Quang Duy
Lên top