TPHCM phấn đấu tăng GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD vào năm 2045

Xây dựng TPHCM hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Xây dựng TPHCM hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Xây dựng TPHCM hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top