TPHCM: Nhật Bản phối hợp xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Việt - Nhật

PGS TS Nguyễn Trường Sơn  chụp hình cùng Ngài Chủ tịch Shinichi Kitaoka – trưởng Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
PGS TS Nguyễn Trường Sơn chụp hình cùng Ngài Chủ tịch Shinichi Kitaoka – trưởng Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
PGS TS Nguyễn Trường Sơn chụp hình cùng Ngài Chủ tịch Shinichi Kitaoka – trưởng Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
Lên top