TPHCM: Người đi đường rơi điện thoại, được CSGT nhặt và gửi lại

Người dân vui mừng khi nhận lại được điện thoại từ CSGT. Ảnh: PC08 cung cấp
Người dân vui mừng khi nhận lại được điện thoại từ CSGT. Ảnh: PC08 cung cấp
Người dân vui mừng khi nhận lại được điện thoại từ CSGT. Ảnh: PC08 cung cấp
Lên top