TPHCM: Người dân di tản vì sợ trục cần cẩu gãy, đè xuống nhà