TPHCM: Nâng cấp các hệ thống giao thông để kiểm soát dịch COVID-19

TPHCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phòng chống dịch COVID-19 hồi 5.4.2020. Ảnh: Anh Nhàn.
TPHCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phòng chống dịch COVID-19 hồi 5.4.2020. Ảnh: Anh Nhàn.
TPHCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phòng chống dịch COVID-19 hồi 5.4.2020. Ảnh: Anh Nhàn.
Lên top