TPHCM miễn phí xét nghiệm hàng ngày cho các shipper

Shipper tại các quận, huyện vùng đỏ phải xét nghiệm mỗi ngày từ 5-6h sáng.  Ảnh: Anh Tú
Shipper tại các quận, huyện vùng đỏ phải xét nghiệm mỗi ngày từ 5-6h sáng. Ảnh: Anh Tú
Shipper tại các quận, huyện vùng đỏ phải xét nghiệm mỗi ngày từ 5-6h sáng. Ảnh: Anh Tú
Lên top