TPHCM: Metro số 1 hoàn thiện lợp mái cho 8 nhà ga trên cao

Lên top