TPHCM loay hoay kiểm soát khí thải xe máy

Tính đến 17/11 đã có hơn 800 xe máy kiểm tra khí thải miễn phí, trong đó 47.0% không đạt chuẩn.. Nguồn: DNVN
Tính đến 17/11 đã có hơn 800 xe máy kiểm tra khí thải miễn phí, trong đó 47.0% không đạt chuẩn.. Nguồn: DNVN
Tính đến 17/11 đã có hơn 800 xe máy kiểm tra khí thải miễn phí, trong đó 47.0% không đạt chuẩn.. Nguồn: DNVN
Lên top