TPHCM: Lo bộ máy quá tải nếu giảm gần 2.300 cán bộ không chuyên trách

TPHCM dự kiến cho gần 2.300 cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến cho gần 2.300 cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến cho gần 2.300 cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Ảnh: Minh Quân
Lên top