TPHCM lập đội xe taxi cấp cứu với 200 xe chở F0 nặng chuyển tuyến

TPHCM lập đội xe taxi cấp cứu 200 xe chở bệnh nhân chuyển nặng chuyển tuyến để kịp thời điều trị.  Ảnh: M.L
TPHCM lập đội xe taxi cấp cứu 200 xe chở bệnh nhân chuyển nặng chuyển tuyến để kịp thời điều trị. Ảnh: M.L
TPHCM lập đội xe taxi cấp cứu 200 xe chở bệnh nhân chuyển nặng chuyển tuyến để kịp thời điều trị. Ảnh: M.L
Lên top