TPHCM: Kiến nghị tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar phòng dịch COVID-19

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với các quận, huyện diễn ra  nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.  Ảnh: TTBC TP
Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với các quận, huyện diễn ra nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC TP
Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với các quận, huyện diễn ra nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC TP
Lên top