TPHCM kiến nghị giữ lại tiền ủng hộ phòng chống dịch để mua vaccine

TPHCM xin giữ lại kinh phí ủng hộ phòng chống dịch để tự chủ trong sử dụng, trong đó có việc mua vaccine tiêm phòng cho người dân.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM xin giữ lại kinh phí ủng hộ phòng chống dịch để tự chủ trong sử dụng, trong đó có việc mua vaccine tiêm phòng cho người dân. Ảnh: Anh Tú
TPHCM xin giữ lại kinh phí ủng hộ phòng chống dịch để tự chủ trong sử dụng, trong đó có việc mua vaccine tiêm phòng cho người dân. Ảnh: Anh Tú
Lên top