TPHCM kiểm tra xe có giấy nhận diện tại điểm giao nhận hàng từ ngày 1.8

TPHCM không còn kiểm tra xe có giấy nhận diện ở chốt kiểm soát.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM không còn kiểm tra xe có giấy nhận diện ở chốt kiểm soát. Ảnh: Minh Quân
TPHCM không còn kiểm tra xe có giấy nhận diện ở chốt kiểm soát. Ảnh: Minh Quân
Lên top