TPHCM kiểm soát nghiêm, không để người dân di chuyển khỏi thành phố

TPHCM kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần để không chế dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần để không chế dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần để không chế dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Lên top