TPHCM: Kích hoạt các bộ tiêu chí an toàn phòng COVID-19 trong tình hình mới

Đo thân nhiệt cho hành khách tại bến xe Miền Đông - ảnh Hữu Huy
Đo thân nhiệt cho hành khách tại bến xe Miền Đông - ảnh Hữu Huy
Đo thân nhiệt cho hành khách tại bến xe Miền Đông - ảnh Hữu Huy
Lên top