TPHCM không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu đã dán giấy nhận diện

Xe chở hàng thiết yếu vào TPHCM không bị kiểm tra nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code.  Ảnh: Minh Quân
Xe chở hàng thiết yếu vào TPHCM không bị kiểm tra nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code. Ảnh: Minh Quân
Xe chở hàng thiết yếu vào TPHCM không bị kiểm tra nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code. Ảnh: Minh Quân
Lên top