TPHCM: Không cần thiết cấp giấy "thông hành" cho người dân ra đường

TPHCM không cấp giấy thông hành, tái lập 157 chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM không cấp giấy thông hành, tái lập 157 chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM không cấp giấy thông hành, tái lập 157 chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Lên top