Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Kho vải rộng hàng nghìn m2 cháy dữ dội, khói bốc cao hàng trăm mét