TPHCM: Huy động gần 400 máy phát điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội

Công nhân Công ty Điện lực Thủ Đức, vận chuyển lắp đặt máy phát điện đến một địa điểm tiếp xúc cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội chiều 7.5. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Điện lực Thủ Đức, vận chuyển lắp đặt máy phát điện đến một địa điểm tiếp xúc cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội chiều 7.5. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Điện lực Thủ Đức, vận chuyển lắp đặt máy phát điện đến một địa điểm tiếp xúc cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội chiều 7.5. Ảnh Nam Dương
Lên top