TPHCM hướng đến dùng một loại thẻ đi tất cả xe buýt, metro và BRT

Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Lên top