TPHCM hướng dẫn người dân lấy mã QR để đi chợ, mua sắm

Ứng dụng "Y tế HCM" hiện đã được cập nhật lịch sử tiêm chủng.  Ảnh: Minh Quân
Ứng dụng "Y tế HCM" hiện đã được cập nhật lịch sử tiêm chủng. Ảnh: Minh Quân
Ứng dụng "Y tế HCM" hiện đã được cập nhật lịch sử tiêm chủng. Ảnh: Minh Quân
Lên top