TPHCM: Hơn 4 giờ chạy đua với thời gian thông cầu đường sắt Bình Lợi mới

Hơn 4 giờ việc đấu nối mới được thực hiện xong để đón chuyến tàu đầu tiên đi trên cầu đường sắt Bình Lợi mới.  Ảnh: M.Q
Hơn 4 giờ việc đấu nối mới được thực hiện xong để đón chuyến tàu đầu tiên đi trên cầu đường sắt Bình Lợi mới. Ảnh: M.Q
Hơn 4 giờ việc đấu nối mới được thực hiện xong để đón chuyến tàu đầu tiên đi trên cầu đường sắt Bình Lợi mới. Ảnh: M.Q
Lên top