TP.HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận sự hỗ trợ từ TP.HCM. Ảnh: CTV
Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận sự hỗ trợ từ TP.HCM. Ảnh: CTV
Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận sự hỗ trợ từ TP.HCM. Ảnh: CTV
Lên top