TPHCM: Hàng trăm cuộc gọi quấy rối Trung tâm 115 giữa dịch COVID-19

Điều phối viên trực của Trung tâm 115. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
Điều phối viên trực của Trung tâm 115. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
Điều phối viên trực của Trung tâm 115. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
Lên top