TPHCM: Hàng loạt cán bộ quận 8 bị kiểm điểm

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về các sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 8.
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về các sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 8.
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về các sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 8.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM