TPHCM: Gói 3.700 chiếc bánh chưng "Tết chia sẻ yêu thương"

Chàu Quan Âm Tu Viện TPHCM gói 3.700 chiếc bánh chưng với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương.".Ảnh: Huân Cao
Chàu Quan Âm Tu Viện TPHCM gói 3.700 chiếc bánh chưng với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương.".Ảnh: Huân Cao
Chàu Quan Âm Tu Viện TPHCM gói 3.700 chiếc bánh chưng với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương.".Ảnh: Huân Cao
Lên top