TPHCM gỡ phong tỏa 5 phường còn lại ở Thành phố Thủ Đức

Nhiều địa phương ở TPHCM bắt đầu gỡ phong tỏa trên diện rộng.  Ảnh: Chân Lê
Nhiều địa phương ở TPHCM bắt đầu gỡ phong tỏa trên diện rộng. Ảnh: Chân Lê
Nhiều địa phương ở TPHCM bắt đầu gỡ phong tỏa trên diện rộng. Ảnh: Chân Lê
Lên top