TPHCM gỡ phong tỏa 3 phường ở Thành phố Thủ Đức

Các khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn chống dịch tại TPHCM sẽ được gỡ phong tỏa thời gian tới.  Ảnh: Chân Phúc
Các khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn chống dịch tại TPHCM sẽ được gỡ phong tỏa thời gian tới. Ảnh: Chân Phúc
Các khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn chống dịch tại TPHCM sẽ được gỡ phong tỏa thời gian tới. Ảnh: Chân Phúc
Lên top