TPHCM giảm còn 3 tầng điều trị F0 để tập trung cứu chữa bệnh nhân nặng

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy
Lên top