TPHCM: Gấp rút rà soát năng lực của các nhà thầu phụ tuyến metro số 1

Gói thầu CP2 (đoạn đi trên cao và depot) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thực hiện đạt hơn 82% khối lượng. Ảnh: Anh Tú
Gói thầu CP2 (đoạn đi trên cao và depot) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thực hiện đạt hơn 82% khối lượng. Ảnh: Anh Tú
Gói thầu CP2 (đoạn đi trên cao và depot) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thực hiện đạt hơn 82% khối lượng. Ảnh: Anh Tú
Lên top