TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng 15 ngày

TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng trong 15 ngày.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng trong 15 ngày. Ảnh: Minh Quân
TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng trong 15 ngày. Ảnh: Minh Quân
Lên top