TPHCM dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch từ 0h ngày 28.5

Tiệm cắt tóc trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 0h ngày 28.5.   Ảnh: Chân Phúc
Tiệm cắt tóc trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 0h ngày 28.5. Ảnh: Chân Phúc
Tiệm cắt tóc trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 0h ngày 28.5. Ảnh: Chân Phúc
Lên top